Author Details

Pintar, Marina, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, SI – 1111 Ljubljana, Slovenija, Slovenia