Author Details

BATIČ, Franc, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakkulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenia