Author Details

TERPINC, Petra, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia