The use of the model for determining potato (Solanum tuberosum L.) tuber distribution in the soil

Jošt Potrpin, Uroš Benec, Rajko Bernik, Bojan Gospodarič

Abstract


The paper focuses on the testing of a model for determining the distribution of potato tubers in the soil. Analytical testing of the model was performed at the laboratory of the Biotechnological Faculty (University in Ljubljana) in 2015 and in the same year, the model was tested in practice on a field owned by the company Zeleni Hit d.o.o. in Ljubljana. After the laboratory testing, the results were analyzed and additional steps were taken to expedite field measurements. To optimize the determination of the distribution of potato tubers in the soil, the program was upgraded to include three-dimensional data acquisition. This allows accurate determination of the horizontal, vertical and longitudinal spans of the distribution of tubers in the soil. Specifically, the program calculates the shape of the tubers, vertical cover of tubers with soil and their minimum distance from the left and right edges of the ridge. The program also locates the center of the tubers, which is a key parameter (along with tuber mass) for determining the area of the tuber cluster. The laboratory testing of the model revealed successful data processing of the program and adequate precision analytics. The testing of the model in the field on Arizona potato variety revealed that the model includes all the data necessary for further processing. Based on the calculated data, it can be assumed with great certainty that the model enables the acquisition of all necessary data and accurately determines the distribution of potato tubers in the soil, ideal shape of the ridge and the minimum necessary depth and distance for the planting of Arizona seed potatoes.

Keywords


potato; potato tubers; distribution in the soil; mathematical model; ridge

Full Text:

PDF

References


Arends P., Kus M. (1999). Nasveti za pridelovanje krompirja v Sloveniji. Kranj, Mercator –KŽK Kmetijstvo Kranj: 241.

Bernik R., Demšar I., Potrpin J. (2015). Growth requirements of different potato cultivars. Plant Soil Environ, 61, 12, 553-559. doi:10.17221/542/2015-PSE

Bugarčić Ž. (2000). Krompir: tehnologija proizvodnje, skladištenje i zaštita. (pp. 50). Beograd, Caligraph.

Burgman M. A., Fox J. (2013). Bias in species range estimates from minimum convex polygons: implications for conservation and options for improved planning. Animal Conservation, 6, 19-28. doi:10.1017/S1367943003003044

Cedilnik A. (2012). Enačba za izračun površine ogrinjače okrog gomoljev krompirja. Ljubljana, Biotehniška fakulteta (osebna informacija, maj 2012).

Dolničar P., Vučajnk F., Godeša T., Bernik R. (2004). Vpliv stresnih razmer in tehnologije pridelovanja na pojav fizioloških napak na gomoljih krompirja. V: Novi izzivi v poljedelstvu 2004 : zbornik simpozija: proceedings of symposium, Čatež ob Savi, 13. in 14. december 2004. Ljubljana, Slovensko agronomsko društvo, 220–227.

Godeša T. (2002). Določanje oblike grebena pri pridelavi krompirja (Solanum tuberosum L.). V: Novi izzivi v poljedelstvu 2002, Zreče, 5. in 6. dec. 2002. Ljubljana, Slovensko agronomsko društvo: 313317.

Gospodarič B., Fajdiga G. (2016). 3D meritev gomoljev krompirja v lehi : navodila za program. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo.

Hawkins D. (1957). The design of potato harvesters. Journal of Agricultural Engineering Research, 2. 14−24.

Kouwenhoven J.K. (1967). Recent development in potato ridging in the Netherlands. European Potato Journal, 3, 257−271. doi:10.1007/BF02364466

Kouwenhoven J.K. (1970). Yield, grading and distribution of potatoes in ridges in relation to planting depth and ridge size. Potato Research, 13, 5977. doi:10.1007/BF02355893

Kouwenhoven J.K., Perdok U.D., Jonkheer P.K., Sikkema P.K., Wieringa A. (2003). Soil ridge geometry for green control in French fry potato production on loamy clay soils in The Netherlands. Soil & Tillage Research, 74, 125141. doi:10.1016/S0167-1987(03)00149-1

Meteo portal. 2015. Arhiv meritev. Agencija Republike Slovenije za Okolje

http://www.meteo.si/met/sl/app/webmet/#webmet==8Sdwx2bhR2cv0WZ0V2bvEGcw9ydlJWblR3LwVnaz9SYtVmYh9iclFGbt9SaulGdugXbsx3cs9mdl5WahxXYyNGapZXZ8tHZv1WYp5mOnMHbvZXZulWYnwCchJXYtVGdlJnOn0UQQdSf; (10.11. 2015)

Potrpin J., Bernik R. (2014). Requirements for the growth with regard to the space in the ridge with different potato cultivars. Journal of Food, Agriculture & Environment, 12, 1, 1532-1537.

Vučajnk F. (2006). Pridelava krompirja pri različnih medvrstnih razdaljah grebenov in pri uporabi osipalnikov z različnimi načini delovanja. Magistrsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 197 str.

Vučajnk F. (2009). Novi načini saditve krompirja in oblikovanja grebenov. Doktorska disertacija. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 302 str.
DOI: http://dx.doi.org/10.14720/aas.2017.109.2.25

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jošt Potrpin, Uroš Benec, Rajko Bernik, Bojan Gospodarič

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Acta agriculturae Slovenica is an Open Access journal published under the terms of the Creative Commons CC BY License.

                           


eISSN 1854-1941