Unfair practices and illicit conduct in food supply chains in Slovenia

Jože Podgoršek

Abstract


The food supply chain in Slovenia is highly developed, but it involves unequally developed stakeholders with different bargaining power. Upon reviewing all stakeholders through participatory research, it is made clear that in the whole food supply chain, retail chains generally have the greatest and primary producers the smallest bargaining power. For this reason, in the process of regulating mutual relations in contractual commitments and mutual operations, unfair practices and illicit conduct often emerge, through which the parties with significant market power impose additional discounts, rebates and other contributions on the parties with smaller market power in order to improve their own financial management. Unfair practices and illicit conduct lead to the weakening of the entire food supply chain, so it is important to recognise such tendencies in the food chain. In this article, the autor would like to draw attention to the illicit conduct and unfair practices in Slovenia which are used by retail chains in their interpersonal relationships and their dealings with suppliers.


Keywords


unfair practices; illicit conduct; food supply chain; significant market power; imposition of conditions

Full Text:

PDF

References


Evropska komisija. (2014). Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko socialnemu odboru in odboru regij,

Evropska komisija, Strasbourg, COM(2014) 472 final, 15.7.2014.

Jackiewicz, D. B. (2015). Osnutek poročila o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano, Evropski parlament, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, Bruselj, 9 str.

Kodeks. (2011). Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi. Objavljeno na spletni strani: https://www.gzs.si/pripone/KODEKS%20-%2023%208%202011.pdf. 1.12.2016.

Kocsis, M., Nedeczky, A. (2013). Your RFI concerning the assesment of harmful effects in the food supply chain, Budapest, 4 str.

Oggetto. (2016). Oggetto: DL 24.1 2012 n. 1, art. 62 recante »Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari«.

Podgoršek, J. (2016). Letno poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, Ljubljana, 22 str.

Podmenik, D., Bembič, M. (2015). Novi raziskovalni pristopi v družbeni geografiji: participativno akcijsko raziskovanje. Geografski vestnik, 87,2, 105 – 113. doi:10.3986/GV87207

ReSURSKŽ. (2011). Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ), Uradni list RS, št. 25/11, 4.4.2011.

Uradni list EU. (2013). Mnenje Evropsko ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o nepoštenih trgovinskih praksah v oskrbni verigi z živili in neživili med podjetji v Evropi. Uradni list Evropske unije. COM(2013) 37 final, 7 str.

Vlada RS. (2013). Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Objavljeno na spletni strani: http://imss.dz-rs.si/imis/316beffb1414f838cf7e.pdf. 1.12.2016

ZKme-1B. (2016). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, Uradni list RS, št. 26/14, 14.4.2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.14720/aas.2017.109.2.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jože Podgoršek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Acta agriculturae Slovenica is an Open Access journal published under the terms of the Creative Commons CC BY License.

                           


eISSN 1854-1941